10-10-2016 16:57:16

Tự giới thiệu

Nguyên nhân cần phải tiến hành kiểm định thiết bị

Xem các bài viết của bientap1 »
Tạo bởi bientap1
Kiểm định an toàn thiết bị là một hoạt động cần thiết với người tiêu dùng, có nhiều nguyên nhân cần phải tiến hành các hoạt động kiểm định thiết bị hiện nay do đó việc kiểm định thiết bị ngày càng được mở rộng và phổ biến hơn.

Do nhu cầu cần kiểm định các thiết bị  ngày càng phổ biến hơn nên sự hình thành các công ty kiểm định cũng dần được quan tâm và phát triển. Kiểm định không chỉ còn là công việc cảu các cơ quan nhà nước mà giờ còn được lan rộng ra các công ty tư nhân. Tại những nơi này những người tiến hành công việc kiểm định là những người có uy tính được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực kiểm định, hiểu biết rõ về các qui ước của sản phẩm đồng thời được trang bịc ác thiết bị đáp ứng nhu cầu kiểm định một cách tốt nhất, tuỳ là do các công ty tư nhân tiến hành kiểm định nhưng việc kiểm định này cũng sẽ đảm bảo về mặt pháp lý và các công ty này cũng phải chịu trách nhiệm nếu có rủi ro xảy ra.

Kiểm định được chia là ba loại kiểm định ban đầu là kiểm định khi sản phẩm đã được hoàn thành, kiểm định bất thường là kiểm định khi có sự cố xảy ra, kiểm định định kỳ là kiểm định theo một chu kỳ vài tháng hoặc vài năm sẽ tiến hành kiểm định một lần, kiểm định ban đầu là loại kiểm định mà bất cứ sản phẩm nào cũng phải trai qua. Kiểm định thiết bị được tiến hành do nhiều nguyên nhân, tuỳ thuộc vào các nguyên nhân àm sẽ có các loại kiểm định tương ứng. Nguyên nhân cơ bản nhất nhất là kiểm định nhầm xác định được chất lượng của sản phẩm trước khi đưa ra các thị trường mua bán hoặc sử dụng, tạo uy tín cho sản phẩm cũng như là sự an toàn trong quá trình sử dụng, tạo ra niềm tin của người dùng vào sản phẩm giúp sản phẩm dễ dàng được lựa chọn trên thị trường. Kiểm định còn đước tiến hành khi có sự cố xảy ra với các thiết bị nhầm đảm bảo được sự an toàn cũng như nhanh chóng phát hiện ra những hư hỏng để tiến hành sửa chữa kịp thời. Kiểm định còn là một thủ tục pháp lý mà bất kỳ sản phẩm nào cũng phải trải qua nhầm đánh giá được sẳn phẩm.

Kiểm định thiết bị không chỉ mang lợi ích cho người sử dụng mà còn cho người bán, giúo người bán khẳng định được thương hiệu của mình, dễ nhận được sự tin tưởng của người mua. Kiểm định thiết bị là một hoạt động cần thiết và quan trong đối với mọi loại thiết bị.

Nguồn:

Tìm kiếm

Bài có bình luận mớian cung nguu hoang | thuoc diet moi | den led rang dong | van tai noi dia | chuyen phat nhanh di uc