27-12-2016 16:03:40

Tự giới thiệu

Một số dịch vụ liên quan đến công ty kiểm định

Xem các bài viết của bientap1 »
Tạo bởi bientap1
Kiểm định, đánh giá tình trạng đối tượng sản xuất không phải là nhiệm vụ duy nhất của công ty kiểm định mà còn bao gồm nhiều dịch vụ liên quan nhằm phục vụ tốt hơn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này làm nên sự sự đa dạng dịch vụ của công ty.

Nhắc đến công ty kiểm định người ta nghĩ ngay đến các đơn vị chuyên thực hiện công tác kiểm tra an toàn máy móc thiết bị ở các khu sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh, đối tượng chủ yếu các công ty hướng đến là các loại máy móc, côn nghệ kĩ thuật cần kiểm định các sự cố thiếu an toàn cho sản xuất và sức khỏe con người. Tuy nhiên ngày nay khi hoạt động sản xuất càng phát triển về cả quy mô và chất lượng thì đòi hỏi nhiều điều kiện hơn và các công ty kiểm định cũng bổ sung thêm một số dịch vụ liên quan để phục vụ đa dạng hơn cho các doanh nghiệp.

Ngoài nhiệm vụ chính là cung cấp các dịch vụ kiểm định an toàn, giám sát tình trạng của các đối tượng như máy móc, công nghệ và cả kiểm tra chất lượng hàng hóa thì một số dịch vụ bổ sung được công ty kiểm định cung cấp thêm để hỗ trợ nhiều hơn cho hoạt động sản xuất. Đó là các dịch vụ liên quan đến công tác kiểm định như tư vấn lắp đặt máy móc thiết bị, tư vấn bảo vệ môi trường, huấn luyện an toàn cho đội ngũ công nhân viên đối với sản xuất công nghiệp, dịch vụ tư vấn giá cả, phân tích thị trường đối với các ngành thực phẩm. Nhiều công ty kiểm định còn thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực, cung ứng lao động có chất lượng cho các doanh nghiệp, cung cấp các trang thiết bị bảo hộ lao động, huấn luyện công tác vệ sinh an toàn lao động cho đội ngũ cán bộ, công nhân. Các dịch vụ này làm tăng tính đa dạng phục vụ và góp phần hỗ trợ đáng kể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giữ vững năng suất hoạt động, tạo sự yên tâm cho doanh nghiệp và niềm tin từ phía người tiêu dùng.

Nguồn:

Tìm kiếm

Bài có bình luận mớian cung nguu hoang | thuoc diet moi | den led rang dong | van tai noi dia | chuyen phat nhanh di uc