24-01-2014 17:43:00

Xã hội

Làm thế nào để vận hành máy uốn sắt?

Xem các bài viết của phuclong »
Tạo bởi phuclong
Tags:
Máy uốn sắt, máy uốn sắt xây dựng được dùng để uốn cong sắt nguyên liệu dùng trong ngành xây dựng, các loại máy uốn khác nhau được sử dụng để xử lý các kim loại khác nhau.

Trước khi sử dụng cần tìm hiểu kỹ về nguyên lý hoạt động của chiếc máy. Dưới đây là một tham khảo để sử dụng máy uốn sắt, máy uốn sắt xây dựng cầm tay.

1. Nên để máy uốn sắt trên một bề mặt làm việc bằng phẳng để nó đứng thẳng và an toàn.

2. Xoay máy uốn sắt lên phía trên, tay cầm ngắn đến một vị trí trên uốn.

3. Mở chốt trên máy uốn sắt để mở đường cho chèn ống. Chèn ống vào rãnh ống .

4. Đóng chốt xung quanh ống để giữ nó tại chỗ . Giảm trên, tay cầm ngắn cho đến khi cuộn qua đời còn lại với ống và góc đo lường được liên kết tại số không độ. Đóng chốt chặt để kiểm soát chặt chẽ trên ống.

 5. Nhấn trên, tay cầm ngắn xuống cho đến khi không có tên trong danh hỗ trợ gắn với mức độ mong muốn uốn cong vào góc đo lường .

6. Xoay phía trên, tay cầm ngắn lên để giải phóng ống mới được uốn cong .

7. Kết nối với máy uốn thủy lực để một máy nén khí hoặc bơm thủy lực . Kéo lại chiếc nhẫn khớp nối đồng trên máy hay vòi bơm và trượt nó vào kết nối của máy. Phát hành vòng để bảo mật kết nối .

8. Thiết lập đường rãnh của máy để nhận được đường kính của ống uốn. Làm điều này bằng cách di chuyển của máy pin để thiết lập thích hợp.

9. Trượt đường ống vào của máy rãnh để các điểm uốn cong dự định dựa trên điểm số không của góc đo.

10. Bật máy nén hoặc bơm .

11. Mở khóa an toàn của máy và cho phép các máy để di chuyển và uốn cong các đường ống cho đến khi chỉ vào góc đo lường đạt đến mức độ mong muốn uốn cong.

 

12. Đóng khóa an toàn trên uốn để ngăn chặn quá trình uốn. Tắt máy hay máy bơm.

Nguồn:

Tìm kiếm

Bài có bình luận mớian cung nguu hoang | thuoc diet moi | den led rang dong | van tai noi dia | chuyen phat nhanh di uc